ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ออกรายการข่าว 3 มิติ ชุดสารคดี “โลกร้อน”

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีและคณะนักวิจัย ร่วมกับทีมข่าว 3 มิติ ถ่ายทำสารคดี “โลกร้อน” ให้กับศูนย์ฯ ออกอากาศไปแล้ว 4 ตอน ขอเชิญชมรายการข่าว 3 มิติย้อนหลังได้ที่

(1) การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าประ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน จ. นครศรีธรรมราช ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พศ. 2556

สามารถเลือกดูเฉพาะช่วงสารคดี “โลกร้อน” ได้ที่ช่วงเวลานาทีที่ 5.50-8.00

(2) การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าเมฆ อุทยานแห่งชาติเขานันและเขารามโรม จ. นครศรีธรรมราช ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พศ. 2556
สามารถเลือกดูเฉพาะช่วงสารคดี “โลกร้อน” ได้ที่ช่วงเวลานาทีที่ 4.00-7.00

(3) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปะการัง ณ เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ตอนที่ 1 สามารถติดตามสารคดีย้อนหลังได้ที่ตอนที่ 1
สามารถเลือกดูเฉพาะช่วงสารคดี “โลกร้อน” ได้ที่ช่วงเวลานาทีที่ 9.00-11.00

(4) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปะการัง ณ เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ตอนที่ 2
สามารถเลือกดูเฉพาะช่วงสารคดี “โลกร้อน” ได้ที่ช่วงเวลานาทีที่ 9.45-11.45


TOP