ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ThaiPBS Campus Tour

ขอเชิญนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และผู้ที่สนใจ มาเจอกับพี่ยอด พี่บอล จากรายการหนังพาไป พร้อมกับทีมงาน ThaiPBS ในกิจกรรม ThaiPBS Campus Tour วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มลงทะเบียนจับจองที่นั่งได้ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป

TOP