ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมเสวนางาน "สร้างอนาคตไทย 2020" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์