ข่าวสุขภาพและกีฬา

งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ชั่วคราว

ด้วยปั้มน้ำ สระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ขัดข้อง จึงของดให้บริการชั่วคราว เมื่อดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้น จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง โดยท่านสามารถใชับริการสระว่ายน้ำเล็กได้ตามปกติ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

TOP