ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรยายพิเศษจาก Supermachine Studioคุณปิตุพงษ์ เชาวกุล หรือคุณแจ็ค เจ้าของ Supermachine Studio สตูดิโอออกแบบที่ขึ้นชื่อในเรื่องความแนว ได้มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัียลักษณ์

ทั้งนี้ คุณแจ็คได้นำเสนอผลงานออกแบบเด่นๆ ตามแนวของ Supermachine ทั้งงานสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานนิทรรศการ งานเทศกาลดนตรีอย่าง Big Mountain

TOP