คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น