ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น

รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Adding Physical Properties to 3D Models in Augmented Reality For Realistic Interactions Experiments ในงาน 2013 International Conference Virtual and Augmented Reality in Education ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 ที่ University of La Laguna เมือง Tenerife ประเทศสเปน

TOP