ข่าวทั่วไป

งดใช้อาคารพละศึกษาและงดกิจกรรมแอโรบิค ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย 56

งดใช้อาคารพละศึกษาและงดกิจกรรมแอโรบิค ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย 56 เนื่องจากใช้จัดกิจกรรม สร้างอนาคตไทย 2020 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 56 โดยรัฐบาล

TOP