ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาเปิดประตูเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม

หลักสูตรอาเซียนศึกษาร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเปิดประตูเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2556 ณ อาคารบรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเขียน กวี ศิลปินทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลางมาร่วมจำนวนมาก อีกทั้งยังมีนักเขียน กวีและศิลปินจากมาเลเซียและอินโดนีเซียมาร่วมด้วย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง โดยเฉพาะคอวรรณกรรมทั้งหลายงานนี้มิควรพลาดเป็นอันขาด

TOP