ข่าวทั่วไป

ทีม GRW ได้ผ่านเข้ารอบแข่งขัน R2M ระดับประเทศ

ทีม GRW ได้ผ่านเข้ารอบแข่งขัน R2M ระดับประเทศ ได้รับการคัดเลือกได้เป็น 1 ใน 4 ทีม ที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศ พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยในทางธุรกิจ R2M (Research to Market) ระดับภูมิภาคขึ้น ณ โรงแรมอัญยาวี ทับแขกรีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าแข่งขันรวม 17 ทีม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 ทีม และจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 ทีม
ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม GRW หนึ่งในทีมที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกได้เป็น 1 ใน 4 ทีมที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศ พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ นางสาวกานต์รวี อุดมสุข และ นายวรวัฒน์ สุวรรณคีรี จากผลงานวิจัยเรื่อง “แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนจากแถบไม้ยางพารา” ของ ผศ.ดร.สุกฤษ์ คงทอง และนายนิรุตต์ สุขอุ่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=714

TOP