ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายรับเชิญที่ L'Ecole française d'Extrême-Orient