ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายรับเชิญที่ L'Ecole française d'Extrême-Orient

ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญให้บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การค้นพบใหม่บนคาบสมุทรสยาม : โบราณคดีตามพรลิงค์ (New Discoveries in Peninsular Siam: the archaeology of Tambralinga)" ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและวัฒนธรรมโบราณในเอเชียและผู้สนใจทั่วไป ที่ L'Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO)) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ดร. วัณณสาส์น นับเป็นคนไทยคนแรกในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่ได้รับเกียรติจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ถูกตั้งมานานนับร้อยปีแห่งนี้

TOP