ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส