ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (School of Environmental Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)) จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
โดยคณะดังกล่าวจะเข้าหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 เพื่อการสร้างโอกาสในด้านความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร งานวิจัย และทางด้านอื่นๆ ในโอกาสต่อไป

TOP