ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา กองทัพภาคที่ 4 ตชด.ที่ 42 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธนาคารในอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ "ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." วันที่ 11 มกราคม 2557

กิจกรรมประกอบด้วย
• กิจกรรมเทิดพระเกียรติ "ต้นรักพ่อ"
• กิจกรรมบนเวที การแสดง ดนตรี "WU BAND"
• การประกวดแข่งขันทักษะ และซุ้มกิจกรรมกว่า 30 รายการ
อาทิ เปิดโลกกายภาพบำบัด บ้านผีสิง ร่างกายของเรากับห้องแห่งความลับ ป้อนนมให้ลูกแพะ หนูรักความปลอดภัย มีวินัย น้ำใจงาม สนุกกับสายรุ้งแสนสวย สอยดาววันเด็ก สนุกกับศิลปะจากวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
• ซุปเปอร์ฮีโร่ ใกล้ชิดกับแพนด้า โดเรมอน ชมภาพยนตร์
• เยี่ยมชม โบราณสถานตุมปัง ศูนย์การเรียนรู้ อาคารกายวิภาคศาสตร์
• อื่น ๆ อีกมากมาย

กำหนดการ

TOP