ข่าวทั่วไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 และในวันพุธที่ 15, 22, 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงล่างอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP