ข่าวสมัครงาน

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 11/25556 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปในวันที่ 22 มกราคม 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 31 มกราคม 2557

TOP