เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ