ข่าวทั่วไป

ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำหน่าย ลูกสุกร 2 สายพันธุ์

ด้วยฟาร์มมหาวิทยาลัย จำหน่ายลูกสุกร 2 สายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ 50% + แลนด์เรซ 50%) เพศเมีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลูกสุกร น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา ตัวละ 2,500 บาท
2. ลูกสุกร ที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดราคาเพิ่มเป็น กิโลกรัม ตามราคาท้องตลาด
3. ลูกสุกรที่ทำการจำหน่าย ให้กับลูกค้าจะมีการทำวัคซีน ให้ดังนี้
- ไมโครพลาสม่า
- อหิวาต์สุกร
- ปากและเท้าเปื่อย
- พิษสุนัขบ้าเทียม

เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
โทร. 075-672392, 090-1973544


TOP