ข่าวทั่วไป

ผลงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ของอาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) ได้ตีพิมพ์/จำหน่ายในมาเลเซีย

ผลงานรวมเรื่องสั้นและบทกวีในภาษามลายู(บาฮาซามาเลเซีย) ในชื่อ Pantai Ini Lautnya Dalam (ทะเลนี้น้ำลึก) ประกอบด้วยเรื่องสั้น 10 เรื่อง และบทกวี 28 ชิ้น ที่ประพันธ์โดยอาจารย์ราซัค (นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศืลปศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ITBM-PENA ในประเทศมาเลเซีย

คาดว่าจะวางจำหน่ายในประเทศมาเลเซียประมาณเดือนมีนาคม 2557 นี้

TOP