ผลงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ของอาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) ได้ตีพิมพ์/จำหน่ายในมาเลเซีย