ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดทำภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแบบrealtime แสดงผลที่เว็บไซต์ www.nakhonsiawesome.com ให้กับ ททท. นครศรีฯ