ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดทำภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแบบrealtime แสดงผลที่เว็บไซต์ www.nakhonsiawesome.com ให้กับ ททท. นครศรีฯ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีร่วมกับ ททท. นครศรีธรรมราชและสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชได้จัด เว็บไซต์ Nakhonsiawesome.com โดยมีภาพวิดีโอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแบบrealtime พร้อมข้อมูลสภาพอากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะนี้จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์นี้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารระหว่างวันที่ 12-14กุมภาพันธ์2557ขอเรียนเชิญทุกท่านแวะไปเยี่ยมชมนิทรรศการและแวะไปกด Like ที่บูธได้ มีของแจกมากมาย


TOP