ขอเชิญเข้าร่วมอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย และตรวจสุขภาพฟรี