ขยายเวลาการอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย และตรวจสุขภาพ