อธิการบดีฝากว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 13 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน หมั่นเรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย