ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU กับ the Interdisciplinary Center for Science Computing of the, University of Heidelberg, Germanyสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ the Interdisciplinary Center for Science Computing of the, University of Heidelberg, Germany ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการพิธีลงนามความร่วมมือ

Friday, 28 March 2014
14.00-14.30 hrs MOU Signing Ceremony

- Briefing about MOU background
- Signing Ceremony
- Souvenir presentation and photo taking
Venue: WU Senate Meeting Room
14.30-14.45 hrs Refreshment break
   
   

และในโอกาสที่ Prof Dr. Dres. h.c. Hans Georg Bock และ Prof. Dr. Dr. h.c. mult Willi Jäger เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ทั้ง 2 ท่านจะนำเสนอการบรรยาย 2 เรื่อง ดังนี้

กำหนดการบรรยาย

Friday, 28 March 2014

15.40-16.30 hrs

A Special Presentation on “IWR Overview”
by Prof. Dr. Dres. h. c. Hans Georg Bock,
Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR), University of Heidelberg, Germany

Venue: Toompang Room, 3rd Fl. Admin. Bldg.

Saturday, 29 March 2014
11:00 -12:00 hrs. A special lecture on “Innovations happen at Interfaces-The Key Role of Mathematical Modeling and Simulation for Progress in Science and Technology”
by Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Willi Jäger
  venue: Meeting Room 4, Innovation Building

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และ/หรือเข้ารับฟังการบรรยายได้ในวันและเวลาข้างต้น


TOP