ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU กับ the Interdisciplinary Center for Science Computing of the, University of Heidelberg, Germany