ข่าวทั่วไป

เชิญชวนประชาคมวลัยลักษณ์ร่วมงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี” ๒๕๕๗

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญประชาคมวลัยลักษณ์ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องในงานประเพณี “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๕๗” ในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนใหม่ หมู่ ๘ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

พบกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ชมการแสดงจากเยาวชนและชุมชน ร่วมแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด จากสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักแพทยศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานพยาบาลมาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเชิญชวนร่วมใส่ชุดผ้าไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

กำหนดการงานวลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี 2557

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗  
เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่ ม.๘ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ เวทีกลาง
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธธูป (ณ หน้าหอประชุมโรงเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่)
เวลา ๐๘.๔๐น. พิธีกร : กล่าวต้อนรับและกล่าวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ /
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน
และ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๘.๕๐ น. การแสดงชุด : รำกลองยาว (เยาวชนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
เวลา ๐๙.๑๕ น. การแสดงชุด : รำอวยพรปีใหม่ไทย (นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่)
เวลา ๐๙.๓๐ น. การแสดงชุด : รำมโนราห์ (เยาวชนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
เวลา ๐๙.๔๐ น. การแสดงชุด : ทอกเพลงบอกศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีสงฆ์ อาราธนาศีล พระภิกษุ สวดพระพุทธมนต์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย/(ดนตรีไทยบรรเลงขณะรดน้ำ)
เวลา ๑๑.๕๐ น. ตัวแทนผู้อาวุโสจากชุมชนกล่าวให้พรผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน


เวที ๑ กิจกรรมวาดภาพและเล่านิทานเนื่องในประเพณีสงกรานต์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรมวาดภาพและเล่านิทานเนื่องในประเพณีสงกรานต์
(มอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
เวที ๒ กิจกรรมกีฬาฮาเฮ  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ชมและร่วมกิจกรรม กีฬาฮาเฮ
(บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๑) ห่วงยาง ฮูล่าฮูป
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๒) หมากขุม
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๓) สะบ้า
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๔) ลากกาบหมาก
- การแข่งขัน (ชนิดที่ ๕) ปาไข่
(มอบของรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน)
   
กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ชมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

หมายเหตุ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักแพทยศาสตร์ , ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สถานพยาบาล
บริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญชวนนำปิ่นโต ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ
และใส่ชุดผ้าไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและร่วมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
   
รถรางเวียนรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๐ น. ดังนี้
-เวลา ๐๘.๔๐ น. รับที่ศูนย์บรรณสาร
-เวลา ๐๘.๔๕ น. อาคารไทยบุรี
-เวลา ๐๘.๕๕ น. ส่วนอาคารสถานที่
-เวลา ๐๙.๐๐ น. อาคารวิชาการ ๖
-เวลา ๐๙.๐๕ น. อาคารวิจัย
-เวลา ๐๙.๑๐ น. อาคารบริหาร (ฝั่ง กจน.)
-เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนชุมชนใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่....อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP