ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ธุรการและการเงิน สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ตามที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ ฯ(สัญญาจ้างปีต่อปี) และได้ทำการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่าน นั้น

บัดนี้ทางโครงการ ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ

นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ามารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP