ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่

คณะกรรมการเงินทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการและเลขานุการเงินทุน พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินทุนฯ ได้แก่ คุณสมเกียรติ พัวบัณฑิตกุล ดร.มงคล ธีระนานนท์ คุณอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์ คุณสุจินต์ สุดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ คุณอุทัย แกล้วกล้า ผู้จัดการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา คุณอรวรรณ สิงหสุวรรณ ร่วมกันมอบทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ จำนวน 20 ทุน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่โรงเรียนชุมชนใหม่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กล่าวว่า เงินทุนดังกล่าวได้รับมอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลเงินของชาวท่าศาลาจากการทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นเงิน 40,000 บาท และมอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ดูแลเงินดังกล่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการระดมทุนและมีการมอบทุนให้นักเรียนชุมชนใหม่มาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี ร่วม 200 ทุนมาแล้ว โดยในปีนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 14 ทุน และทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 ทุน ทั้งนี้ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน นำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาสามารถพัฒนาให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

ประมวลภาพ


TOP