ม.วลัยลักษณ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่