ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนร่วมสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ได้ดี และเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยกำหนดมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในงานวันภาษาไทย…วลัยลักษณ์’๕๗

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นทั่วทั้ง ๑๔ จังหวัด สอบถามข้อมูลได้ที่ ศิรินุช ครุฑธกะ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-672300 ต่อ 2550 หรือ 086-8141746 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ที่เว็บไซด์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ http://cultural.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP