ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์