ข่าวทั่วไป

ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ว่าที่ร.ต.ฐิติวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ณ จุดตรวจทางหลวง(บ้านไม้แดง) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ผู้แทนอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาร่วมกับโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ร่วมใจ ต้านภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้แจกน้ำดื่มและรณรงค์ให้ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎจราจร และงดดื่มสุราเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย

TOP