ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด