ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ.“อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสโมสรวลัยลักษณ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 117 คน ใน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส เซปักตระกร้อ เปตอง ว่ายน้ำ แบดมินตัน กอล์ฟ กรีฑา แอโรบิค จักรยานเพื่อสุขภาพ หมากกระดาน และสนุกเกอร์บิลเลียด

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เห็นความสำคัญของกีฬา โดยเฉพาะการใช้เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้สโมสรวลัยลักษณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล จัดหา นักกีฬาและฝึกซ้อมนักกีฬา โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณื ได้ให้โอวาทนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร พร้อมสรุปเหรียญรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/sport33wuclub

TOP