ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ.“อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่