ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการทำวิจัย Reef Fish and Coral ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก UCSB ที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต