โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายจัดโครงการ “ปลายฝัน ปันศรัทธา"