ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการพบปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวที่สมุย