ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการพบปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวที่สมุย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ สำรวจแนวปะการังรอบเกาะสมุย เช่น แหลมสอ หัวถนน หาดแม่น้ำ เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2557 พบปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวและหอยมือเสือฟอกขาว ที่แนวปะการังบริเวณแหลมสอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร. กฤษณะเดช เล่าให้ฟังว่า “ปะการังด้านเจดีย์แหลมสอ บางส่วนมีการฟอกขาว แต่ส่วนใหญ่ไม่ฟอกขาว ซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ผมพบบริเวณแนวปะการังที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลสูง 32 °C เริ่มพบกระแสน้ำเย็น มาจากทางตะวันออก เลียบไปตามแนวชายฝั่ง นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปะการังส่วนใหญ่ไม่ฟอกขาว”

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการ Reef restoration ที่เกาะสมุยมากกว่า 1 ปีแล้วที่บริเวณหาดแม่น้ำ และก็หวังว่า ทางเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูแนวปะการังรอบเกาะสมุยให้กลับคืนมาสมบูรณ์ดังเช่นในอดีต

TOP