ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Happy Coral Camp ให้แก่นักเรียนที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต