อธิการบดีมหาวิทยาลัย Haiphong University ประเทศเวียดนามเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา