แผ่นไม้แซนวิชน้ำหนักเบาโดยใช้ไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไส้ ผลงานวิจัยเด่นโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ประจำปี 2557 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)