เชิญชวนคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/ผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก "สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน?"