ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการไปช่วยแนะนำการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศให้ทหารอากาศศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้ไปแนะนำการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศให้กับทหารอากาศ ที่กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีทหารอากาศเข้าร่วมอบรมจำนวน 10 ท่าน

ทั้งนี้ ทหารอากาศสามารถนำข้อมูลสภาพอากาศที่กองบิน 5 มาทำการวิจัยด้านพลังงานลม และเป็นการสำรวจพื้นที่ๆ เหมาะสมสำหรับติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ในพื้นที่ของกองทัพอากาศเพื่อนำพลังงานลมมาปั่นกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต

TOP