ขอเชิญฟังบรรยาย..นวัตกรรมข้าวไทย..จากสองนักวิจัยระดับชาติ