ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และได้จัดให้มีการเปิดซอง/สัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายเติม ยอดแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 086-7454429 และ 075-346076

เงื่อนไขการจัดเก็บจากร้านค้าทั่วไปดังนี้
1. ร้านขายดอกไม้/ของที่ระลึก ร้านละ 2,000 บาท
2. ร้านเครื่องดื่ม/อาหารว่าง ร้านละ 2,000 บาท

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจมาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว สามารถติดต่อ/สมัครโดยตรงกับบุคคลดังกล่าว ตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านบน


TOP