ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วช. มอบเลข DOI ให้กับบทความใน Walailak Journal of Science and Technology

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ออกเลข DOI (Digital Object Identifier) ให้กับบทความที่เผยแพร่ใน Walailak Journal of Science and Technology ตั้งแต่ปี 2014 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อเลขโดยตรงจากองค์กร DataCite

จากการประสานและนำเสนอข้อมูล โดยคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร ทำให้ Walailak Journal of Science and Technology เป็นวารสารกลุ่มแรกของประเทศ ที่ศูนย์สารสนเทศการวิจัย คัดเลือกมอบเลข DOI ให้ ภายหลัง วช. ได้เป็น full member ขององค์กร DataCite ที่สามารถออกเลขได้

ปัจจุบัน วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ได้ออกเผยแพร่ออนไลน์ จนถึงปีที่ 11 ฉบับที่ 8 (Vol. 11 No. 8 August 2014) เป็น Special Issue on Analytical and Approximate Solutions for Numerical Problems ประกอบด้วยบทความคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 เรื่อง จาก ประเทศบังคลาเทศ, ประเทศอียิปต์, ประเทศอินเดีย 2 เรื่อง และ ประเทศอิหร่าน 2 เรื่อง โดยมี Dr. Sukumar Senthilkumar จาก Vellore Institute of Technology-University ประเทศอินเดีย เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) แบบจิตอาสา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.doi.nrct.go.th/?page=search&action=search&search=wjst

TOP