ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการแนะนำการทำ Smart Farming ให้กับสวนปาล์มน้ำมัน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเน็ตเวิร์คเซนเซอร์แบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจสอบความชื้นในดินของพืชปาล์มน้ำมันกับผลผลิตให้กับ ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยได้ไปแนะนำการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศและสถานีวัดความชื้นและอุณหภูมิของดินในสวนปาล์มน้ำมันที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องสำหรับ Oil Palm Smart Farming เป็นการจัดการสวนปาล์มน้ำมันด้วยข้อมูล ทำให้ชาวสวนปาล์มสามารถนำข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน และอุณหภูมิในดินไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการผลผลิตปาล์มน้ำมันได้

TOP