ข่าวทั่วไป

บริการที่พักสำหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิต อุทยานพฤกษศาสตร์

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์บริการที่พักภายในเรือนพักรับรอง อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปกครองและญาติบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยคิดค่าบริการ 50 บาท ต่อคน ต่อคืน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ โทร. 075 673000 ต่อ 4112-4114 หรือโทร. 0873865593

TOP