ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับหารือเรื่องการจัด GO ECO PHUKET