ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับหารือเรื่องการจัด GO ECO PHUKET

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบธุรกิจดำน้ำในจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเก็บขยะทางทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Go Eco Phuket) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล เฟสติวัล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อปลูกจิตสำนึก รณรงค์ลดการทิ้งขยะลงในทะเล ทั้งนี้ รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พร้อมคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย Coral sensor network จัดแสดงภาพถ่ายใต้ทะเล วิดีโอภาพสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และเด็กๆ เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ รศ.ดร. กฤษณะเดช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับบริษัทแคนนอน ประเทศไทยจำกัด จัดเสวนาในหัวข้อ การถ่ายภาพใต้ทะเล อีกด้วย

TOP