สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ Field Studies on Southeast Asia Studies (SEAS): Multicultural Society & Religions