นักศึกษาญี่ปุ่น-อเมริกา เรียนรู้สังคมไทยกับม.วลัยลักษณ์