ส่วนวิเทศสัมพันธ์ส่งนักศึกษาจำนวน 5 คนเข้าร่วมโครงการ ASIA FUTURE LEADER SUMMIT 2014 (AFLES 2014)