ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันดำนา วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ในวันที่ 7 กันยายน 2557

ฟาร์มมหาวิทยาลัย ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันดำนา ณ แปลงนา ริมสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคลทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลืศอันดับ 2 รับ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. ประเภทนักศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับ 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลืศอันดับ 2 รับ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ บูทของฟาร์มมหาวิทยาลัย งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร***


TOP