ขอเชิญร่วมงานแข่งขันดำนา วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ในวันที่ 7 กันยายน 2557