ข่าวทั่วไป

เชิญชวนชมรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ"

ด้วยส่วนประชาสัมพันธ์ได้ประสานจัดทำรายการ"บ่ายนี้มีคำตอบ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) โดยมีสาระหลักเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการจัดงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2557 จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ชมรายการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 13.30-15.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.)

TOP