ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 12 กันยายน 2557 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 15 กันยายน 2557

TOP