ส่วนกิจการนักศึกษา ม. วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา กว่า 9 ล้านบาท