ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยที่ไร่จันทรังษี ที่ตำบลขนาบนาก

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พร้อมด้วย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้ลงพื้นที่ไร่จันทรังษี (คุณโกวิทย์ จันทรังษี) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อศึกษาวิธีการปลูกต้นจาก

ไร่จันทรังสี เป็นไร่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยคุณโกวิทย์ได้เปลี่ยนจากนากุ้งร้างมาทำป่าจากแทน นับจากวันนั้น ถึงวันนี้ เป็นเวลา 14 ปีแล้ว ที่นากุ้งร้างกลายเป็นป่าจากที่แสนอุดมสมบูรณ์

ต้นจากเป็นพืชที่อยู่คู่ปากพนัง จะเห็นได้ว่า คนปากพนังประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้และของกินที่ทำจากต้นจากมากมาย ถือได้ว่า เป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น การทำน้ำผึ้งข้น น้ำผึ้งโซม (น้ำตาลปีบ) การทำเป็นน้ำส้มจาก การนำมากลั่นเป็นแอลกอฮอล์เรียกสุราชุมชน การนำใบมามวนยาสูบ การนำใบมามุงหลังคาเรียกว่า ตับจาก การนำต้นมาทำเชื้อเพลิง นำใบมาทำหมวกซึ่งคนแถวขนาบนากเรียกหมวกนี้ว่า เปี้ยว นำใบมาทำเป็นกระแชงไว้กันฝน นำใบมาสานใช้ตักน้ำเรียกว่า หมาน้ำ นำผลจากอ่อนมาทำเป็นผักเหนาะกินกับขนมจีนที่เรียกว่าลูกจากดอง

จากการลงพื้นที่ ทำให้ รศ.ดร. กฤษณะเดช คิดว่า ทางศูนย์ฯ น่าจะสามารถลงไปช่วยเหลือในเชิงการจัดการป่าจากแบบ Smart Farming ด้วย Sensors ต่างๆ ได้

TOP